Ráj umělců

Umělec či umělkyně je subjektivní označení, které popisuje osobu, která má nápady, tvoří, je kreativní.
Umělec je osoba, která se věnuje (v uměleckém kontextu) malířství, sochařství, herectví, tanci, psaní, tvorbě filmů a hudby nebo jiným uměleckým profesím. Při takové tvorbě využívá svou představivost, talent nebo zkušenosti k vytváření děl, která mají určitou estetickou hodnotu.
Někdy se termín umělec používá i pro označení osob, které se věnují i jiným činnostem. Výraz umělec tak označuje vysoce nadprůměrné zkušenosti nebo znalosti v daném oboru. Např. špičkový odborník, lékař, matematik, sportovec (bojové umění), architekt apod.
Patronem umělců (zejména malířů) je sv. Lukáš. Patronkou muzikantů je sv. Cecílie.

 

 

Malířství je vedle sochařství a grafiky jednou z částí výtvarného umění. Je to postup aplikování barviva rozpuštěného v médiu a nanášení (lepivého) činidla na povrch jakým je například papír, malířské plátno nebo zeď. Člověku zabývajícímu se touto činností se říká malíř; tohoto termínu se užívá zejména, jde-li o jeho profesi. Existují důkazy, že historie malování je asi šestkrát delší než historie užívání psaného jazyka. Umělecká malba se považuje za jednu z nejdůležitějších forem výtvarného umění.

Výtvarné umění je umění vizuální. Můžeme jej dělit na zobrazovací umění, neboli mimetické umění, abstraktní umění, lidové umění atd. Hlavními obory výtvarného umění je malířství, sochařství, architektura, fotografie atd. V současném umění se rozdíl mezi výtvarnými druhy výrazně stírá. Objevují se nové techniky, dochází k míšení. Vytváří se nové výtvarné techniky. Nejkontroverznější z nich je například performance. Výtvarné umění produkují výtvarní umělci, teoreticky se jím zabývají historici umění. Od pouhého řemesla dělí výtvarné umění především originální vklad autora, snahu oslovit diváka, sdělovat, nechat jej „prožít“ obdobné emoce, které vedly autora k vytvoření díla. Výtvarné umění existuje odjakživa. I náš předek australopiték maloval po stěnách jeskyně malby.